Общежитието днес

Общежитието за средношколци Разград е открито през 1978 г.   До днес през него са преминали хиляди ученици, обучавали се в средните училища на гр. Разград. Сградата е разположена в центъра на града. Общежитието обслужва всички училища на територията на Разград и предлага над 450 легла за младежи и девойки. Учениците са разпределени в групи, за всяка група отговаря възпитател. Осигурен е 24-часов режим на работа на педагогическия персонал и видеонаблюдение на сградата.

Учениците се подготвят в добре обзаведени занимални, ползват интернет, богата , библиотека с учебна и - учебно-помощна литература, а през свободното си време могат да гледат сателитни и кабелни телевизионни програми, да се занимават в трите компютърни кабинета, да спортуват.

За тях се грижат възпитатели с нужната педагогическа и научна квалификация и осигуряват безплатни консултации по различните учебни предмети.

Възпитателите ангажират учениците в културни, спортни и общоградски изяви, контролират поведението им и и поддържат контакти с родители, преподаватели и педагогически съветници.

Общежитието разполага с два компютърни кабинета и конферентна зала, които се ползват от учениците.

© 2017 ЦПЛР Ученическо Общежитие РАЗГРАД. Сайта е разработен от Ludogorska.com