Педагогически колектив

Евгени Драганов - директор на ЦПЛР -Ученическо общежитие


Възпитатели:

АНГЕЛ АСЕНОВ МАЙСТОРСКИ - СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

БОНКА ЦОНЕВА МИЛАНОВА – СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

ГАЛИНА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА – СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КЕРКЕЛОВ – СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

ГИНКА СТАНЧЕВА КОЛЕВА-ТОДОРАНОВА – СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

ДЖАН АЛИ ШЕРЕМЕД - ВЪЗПИТАТЕЛ

ДИАН ВАСИЛЕВ ДОБРЕВ - СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

МИЛЕН ПАМЕНОВ МАРИНОВ - ВЪЗПИТАТЕЛ

НАСКО ХРИСТОВ АСЕНОВ - СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

НЕЦО ИВАНОВ РАХОВ - СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

ОРХАН АХМЕД МЕХМЕД - СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

РУМЯНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА - СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

СЕРЬОЖА ГЕОРГИЕВ СЕРАФИМОВ - СТАРШИ ВЪЗПИТАТЕЛ

СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА - ВЪЗПИТАТЕЛ

© 2017-2021 ЦПЛР Ученическо Общежитие РАЗГРАД. Сайта е разработен от Ludogorska.com