Информация

Необходими документи за кандидатстване в Общежитието в настоящата приемателна кампания:
1.Заявление - получава се от Общежитието;

2.Служебна бележка от училището, в което ученикът ще учи;

3. Два броя актуални снимки малък формат;

4. Други документи /копия/:
• Смъртен акт за починал родител/родители
• Решение на ТЕЛК /трудоустроен родител/- процент инвалидност..............
• Други /които кандидатът счита, че ще му донесат предимство при класиране/

© 2017-2021 ЦПЛР Ученическо Общежитие РАЗГРАД. Сайта е разработен от Ludogorska.com